april 2011

DISCLAIMER
 
Handelsnamen, productnamen en handelsmerken waar naar verwezen wordt 
bij de producten van CAR2ART.COM zijn eigendom van de houders van genoemde
namen en merken en worden uitsluitend gebruikt om de herkomst van de 
toegepaste onderdelen aan te duiden. In geen geval geeft het gebruik ervan 
aan dat er een relatie bestaat tussen de eigenaar van genoemde namen en 
merken en CAR2ART.COM
 
 
Names, logos, brands, and other trademarks featured or referred to within 
CAR2ART.COM products are the property of their respective trademark holders 
and are used only to directly describe the origin of the parts being used.  
Their use in no way indicates any relationship between CAR2ART.COM and 
the holders of the trademarks.